HOW TO PAY

การชำระเงินด้วยการโอน
หลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อ ท่านสามารถชำระสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคาร ตามช่องที่ท่านสะดวกทางดังนี้
  • โอนผ่านหน้าเคาเตอร์
  • โอนผ่านตู้ ATM
  • โอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือโมบายแบงค์กิ้ง

หมายเลขบัญชีในการโอนชำระเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท พาวเวอร์ เซเว่น จำกัด
  •     ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 090-1-05753-2 
  •     ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 086-2-69486-7
  •     ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 153-2-21895-3
เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ power7shoponline@gmail.com หรือ ยืนยันการชำระเงินที่ "แจ้งชำระเงิน" กรอกข้อความให้ครบถ้วน กด “ส่ง” เพื่อยืนยัน

การชำระเงินด้วยระบบ PAYPAL
สามารถชำระค่าสินค้าด้วยระบบ Paypal โดยเลือกวิธีการชำระเงิน ในหน้า “ชำระเงิน” ได้เลย
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy