FAQ

FAQ

กรณีการสั่งซื้อโดยมีคูปองโปรโมชั่นสินค้า นำรหัสกรอกบนช่อง"รหัสคูปอง" ในหน้า “ชำระค่าสินค้า”ระบบจะคำนวนราคาตามคูปองนั้นๆ

กรณีที่ชำระเงินวันนี้ จะได้รับสินค้าประมาณเมื่อไหร่?

จะนับจากวันที่ท่านได้แจ้งชำระค่าสินค้าไป
ถ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2-3 วันทำการ

แต่ถ้าเขตต่างจังหวัด ประมาณ 4-5 วันทำการ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy