Returns & Exchanges

Return / Exchange

หากได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายหรือสินค้าผิดแบบ Power7Shop ยินดีคืนเงินค่าบริการจัดส่งสินค้ากลับ โปรดเก็บใบแจ้งยอดชำระของ EMS ไว้ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นระหว่างการคืน

หมายเหตุ: กรณีคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนส่งสินค้ากลับคืน โดยท่านจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน

ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามใบจัดส่งสินค้า)

  • เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า
  • หลักฐานการซื้อขาย ( ใบแจ้งยอดชำระ ) แนบบรรจุภัณฑ์
  • ใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารคุณในแบบฟอร์มการคืนสินค้า
  • ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  • จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม

  1. สินค้าชำรุดเสียหายจากการขนส่ง
  2. ได้รับสินค้าผิด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy